Den ergonomiska bilverkstaden

Bullriga miljöer bör undvikas på alla arbetsplatser och en bilverkstad är förstås inget undantag. Samtidigt ska det fungera avseende belysning och andra ergonomiska faktorer. Läs mer om det här!

En bilverkstad associeras sedan gammalt med en plats där det är bullrigt, stökigt och där det överhuvudtaget känns väldigt industriellt. Så behöver det dock inte alls vara och inom moderna bilverkstäder har det hänt mycket under de senaste åren. Fortfarande finns det ändå mycket att göra för att göra miljön mer ergonomisk på flera sätt. Trots allt handlar det om arbetsmiljön för ganska många människor och att dagligen vistas på en “jobbig” plats tar på krafterna psykiskt, eftersom det är många stimuli som måste bearbetas. Det här gör att långa arbetspass blir onödigt jobbiga då de som arbetar i verkstaden blir trötta av både oljud och otillräcklig belysning. Vad bör då göras för att kunna göra verkstaden mer inbjudande att arbeta i?

Åtgärder för en skönare arbetsmiljö

Den höga ljudnivån är otvivelaktigt det mest störande i en verkstadsmiljö och det är av den anledningen som det kan vara mest angeläget att börja för att skapa förändring. En mycket effektiv lösning på problemet är att lägga en gummimatta med hög kvalitet för att få ned ljudnivån rejält. På så sätt “studsar” inte ljudet på samma sätt utan dämpas effektivt av gummimattan vilket gör att du slipper onödigt extra buller i lokalerna. Vilket minskar den här typen av ljud du hör i videon:

När ljudnivån sänkts i lokalerna är det läge att se över belysningen. Dålig belysning försvårar arbetet och är ansträngande för ögonen, vilket gör att den som vistas där blir trött på kort tid. Idag finns det mängder med alternativ vad gäller lampor och armaturer att välja bland för alla sorts utrymmen. Här är det bra att både se till att lokalen i sig har en bra belysning, samtidigt som det ska gå att rikta lyset vid behov.