Personalliggare i bilverkstäder

Det är mycket som händer i en bilverkstad. Folk kommer och går och ibland förekommer det osäkra anställningsformer. Det finns flera anledningar till att, som arbetsgivare, ha koll på vad som gäller för personalliggare.

Vad är en personalliggare? Det är ganska enkelt att förstå. En personalliggare gör det möjligt att se vilka som varit på plats och jobbat varje enskild arbetsdag. Det är möjligt att förenkla processen med teknologiska hjälpmedel. Då är det även möjligt att styrka att personen varit på plats med hjälp av geotaggar. Och som arbetsgivare undviker man överdrivna tidsrapporteringar hos sina anställda. Den här typen av lösningar kan man hitta på, bland annat, Nuba.se.

Så vilken information ska innefattas i personalliggaren? För- och efternamn, samt personnummer för alla arbetande. Och vilka tider som varje enskild person varit verksam under arbetsdagen. Om det uppstår pauser i arbetet, som överskrider en normal lunchpaus, ska de också bokföras. Allt detta bör antecknas vid arbetsdagens början och slut.

 

Vad säger lagen om personalliggaren?

 

Det är idag lag på att vissa branscher ska ha en personalliggare. Tanken är att personalliggaren ska säkerställa ett redovisbart arbetsflöde, försvåra för svartjobb och därmed stävja orättvis konkurrens. Därför har man punktmarkerat branscher där jobbfusk anses förekomma oftare. De branscher som först fick krav på personalliggare är:

  • Restaurangbranschen
  • Frisörbranschen
  • Tvätteribranschen
  • Byggbranschen

Listan har sedan dess utökats och täcker idag fler branscher. Förslag på nya tillägg till listan är:

  • Bilverkstäder
  • Partihandel med livsmedel
  • Kropps- och skönhetsvård

Reglerna upprätthålls kontrolleras av Skatteverket som gör oannonserade besök på arbetsplatser som innefattas av lagen. Då jämför man personalliggare med vilka som faktiskt finns på plats. Men vilken erfarenhet har en skattmas av hur arbetet på en verkstad går till? Hur ska denne kunna avgöra skillnaden mellan en mekaniker och en annan fackman som är där för att utföra arbete på tekniken i verkstaden? Detta är en fråga som lyfts av SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening), efter ett möte mellan Skatteverket och några av fordonsbranschens framträdande företagsledare. Exakt hur dessa problem ska lösas har man ännu inte kommit fram till – men en sak är säker

Den som vill läsa mer om personalliggare kan göra det på Skatteverkets hemsida.