Så inreder du en bilverkstad

Det finns en hel del att tänka på om du planerar att skapa en verkstad för bilar. Oavsett om du vill ha en bilverkstad för privat bruk eller starta en företagsverksamhet är det viktigt att du inreder den på rätt sätt. Verktyg och maskiner måste införskaffas och du måste se till att det finns tillräckligt med plats för allt. Glöm inte heller att det kan behövas tillstånd och utbildning om du ska bedriva verksamhet.

En bilverkstad behöver rätt utrustning, arbetsyta, tillgång till el och bra planering. Bilarna måste gå att lyfta och du måste kunna arbeta säkert. Det måste finnas tillräckligt med plats för stora maskiner och möjlighet att röra sig. Det gäller att planera och inreda verkstaden på bästa sätt för att underlätta arbetet. Här hittar du de bästa tipsen när du ska inreda din bilverkstad.

Investera i ett bra verktyg & maskiner

domkraftFör att kunna starta en bilverkstad behöver du bra verktyg och maskiner. Första och främst behöver du skaffa en domkraft eller en så kallad garagedomkraft till verkstaden. En domkraft är ett viktigt hjälpmedel som behövs vid däckbyte eller andra situationer när fordon måste lyftas. Det finns ett stort antal olika domkrafter och oftast är det bilens storlek och tyngd som avgör vilken som behövs. En lättare personbil kan lyftas med en saxdomkrafter medan tyngre fordon kräver en garagedomkraft som är en hydraulisk domkraft. Hos verkstadsprodukter.se kan du läsa mer om de olika domkrafterna och hitta den som passar dig bäst. Om du vill kunna arbeta med flera bilar samtidigt eller olika sorters fordon kan det vara bra att investera i fler än en domkraft.

I bilverkstaden behövs det många olika sorters verktyg, bland annat:

  • Skiftnycklar
  • Bultar och skruvar
  • Hammare
  • Tryckluftsverktyg
  • Nycklar

Kom ihåg att du alltid kan skaffa dig fler verktyg efter behov. Börja med de nödvändigaste och satsa alltid på kvalitet. Det kan även vara bra att investera i ett verktygsskåp där du kan förvara alla verktyg.

Se till att du har tillräckligt med plats

bilverkstadEn tillräckligt stor arbetsyta är A och O för att verkstaden ska vara säker. Du måste kunna röra dig fritt och fordonen bör inte lyftas för tätt. En för trång bilverkstad ökar risken för olyckor och skador. Det är också viktigt att tänka på ergonomin så att du inte belastar kroppen mer än nödvändigt. När du meckar med bilen står du ofta i en obekväm ställning. Förebygg problem genom att inreda verkstaden med hänsyn till den optimala arbetshöjden för arbete. De är även bra att ha extra utrymme i fall du vill utöka verkstaden i framtiden med fler maskiner. Bra belysning är självklart viktigt för att verkstaden ska vara säker att arbeta i.

Skaffa alla tillstånd & utbildning

Vissa förvandlar sitt garage till sin egna privata bilverkstad, men om du vill starta en företagsverksamhet är det viktigt att du ser till du skaffar alla nödvändiga tillstånd som du behöver. Du kanske även behöver skaffa dig kompletterande kunskap om bilvård genom en utbildning eller genom att studera verkstadshandböcker.