Truckförarutbildning för personalsäkerhet

Idag utbildar man truckförare för att öka säkerheten på lagren runt om i landet. Initiativet är mycket bra, och det är dessutom en het och eftertraktad utbildning. Lager skriker efter personal på flera håll i landet i och med den växande e-handeln. En säkerhetsutibldning som dessutom ökar precisionen bland dem som deltar är mycket bra och gedigen, och chansen är stor till jobb.

På Linde Material Handling har man kombinerat en affärsstrategi där man både kombinerar service av truckar med truckförarutbildningar för blivande truckförare. Ett koncept som har fått stort gehör, eftersom utbildningarna syftar till att öka personalsäkerheten på lagren. Det är med andra ord både bra för den som sätter det på CV:t, och för en arbetsgivare som själva väljer att erbjuda personalen den utbildningen. På det sättet kan man helt enkelt skryta med säkerhet och certifiera sin arbetsplats och sitt lager.

Truckförare runt om i landet

Truckförare är ett yrke som idag har fått växande intresse även bland unga tjejer runt om i landet. På truckförarutbildningarna prioriterar man idag säkerhet främst, men givetvis också att få ut de som pluggar in på arbetsmarknaden. Idag är lagerverksamhet en bransch som växer så det knakar, och det dyker ständigt upp nya lager för att motta den starka efterfrågan som e-handeln är med och skapar. Läs i både BLT och Barometern om unga som pluggar till truckförare.

Arbetsmiljöverket har man skrivit många rekommendationer till hur man ökar säkerheten för den som kör och arbetar med truck:

”Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. Det vanligaste sättet att få de kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning. Flera organisationer, både fristående och sådana som är knutna till trucktillverkare eller branscher erbjuder utbildningar.”

Vi tycker att det är bra att man verkligen tar itu med säkerheten på lagren. Det är ett tungt jobb och det är också en ingång för folk på landsbygden att få bra jobb som det kommer finnas efterfrågan på länge.